Skip to main content

Ofte stillede spørgsmål - FAQ

UBH FKOBST H.628-1 Hærens uniformsbestemmelser
UNDER PUNKT 1.5
Bæring af uniform i udlandet - Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land

Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære uniform i følgende tilfælde:

  • Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder
  • Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til forsvaret
  • Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
  • Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder

Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til.
Enheden udfærdiger NATO Travel Order og instruerer den rejsende i omfanget af brugen af uniformen.
Normalt kun under selve den aktivitet uniformen ønskes anvendt til."
Side 7 af 86

Under punkt 8.2 Udenlandske faldskærmsemblemer

Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i militært regi i udlandet.
Den hollandske faldskærmsvinge uden stjerne betragtes som en udenlandsk militær faldskærmsvinge, på lige fod med den hollandske militære vinge med stjerne.
Side 74 af 86

Under punkt 8.3 Udenlandske udmærkelses- og uddannelsestegn

Udenlandske militære udmærkelses- og uddannelsestegn skal registreres i DeMars.
Side 75 af 86

UBS FKOBST SV.628-501 Søværnets uniformsbestemmelser
UNDER PUNKT 3.2.10.2.
Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.

Som hovedregel skal civil beklædning anvendes.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef dog give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:

  • Ved ikke- tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder.
  • Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til Forsvaret.
  • Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til Forsvaret.
  • Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder.

Uniformstilladelsen gives normalt ikke generelt for hele opholdsperioden i udlandet, men kun som gældende for de særlige lejligheder.
Side 6 af 71

Under punkt 9.5.2.2.
Udenlandske uddannelsesemblemer i metal.

(der vises billede af den Hollandske B vinge i metal)

Emblemet i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:

  • Hvide skjorter og MTS skjorter. Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.
  • Sweater, kraftig og sweater, let. Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.

Side 52 af 71

UBF FKOBST F.628-1 Flyvevåbnets uniformsbestemmelser
UNDER PUNKT 13.
BÆRING AF UNIFORM I UDLANDET

Civilt tøj bæres i hovedreglen ved ikke-tjenstligt ophold i udlandet.
Imidlertid kan den ansvarlige chef give tilladelse til at bære uniform i forbindelse med særlige arrangementer som har militær karakter.
Tilladelsen gives i så fald til netop den specifikke lejlighed og ikke generelt til hele opholdet.
Side 6 af 9

I tillæg B under punkt 3.9.1
FALDSKÆRMSEMBLEM

Ved erhvervelse af udenlandske militære faldskærmsemblemer kan disse anlægges efter samme retningslinjer, idet der kun kan bæres maksimalt to faldskærmsemblemer samtidigt.
Ved samtidig bæring af uddannelsesemblem som anført under pkt. 3.8. kan der kun anlægges ét faldskærmsemblem.
Side 16 af 29

Forsikring & Blå sygesikringskort

ParaCentrum Texel (PCT) har tegnet lovpligtig forsikring på 3. mand, det er ligesom ansvarsforsikring, altså forsikring på andre.
Vi anbefaler at du tegner en hjemtransportforsikring gennem f.eks Gouda eller tilsvarende.
Det er din sikkerhed for, at hvis du kommer til skade, kan du blive transporteret hjem.

Prøv og læs om Goudas Grupperejseforsikring for unge

Du skal også have det blå sygesikrigskort med - husk og bestille det [Her]
Hvad dækker dit Blå Kort?

Ansøgning om bæring af uniform i udlandet

For at få lov at bære vingen skal ét af to opfyldes

1. Man skal have en NATO TRAVELORDER som udfyldes af KBM
2. Man skal ha lov til at springe i uniform via sit tjenestested via en godkendt deltagelse i et idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret.

Ansøgning til at springe i uniform kan downloades [HER]
Vil du se et udfyldt eksempel kan du downloade det [HER]

Husk Dato Tids Gruppe (DTG) er DDTTMM(A/B)MMMÅÅ
Eks. 20.14 29 Apr 2020 -> DTG 292014BAPR20

B tid: 29 MAR 2020 - 25 OKT 2020 - Sommertid
A tid: 25 OKT 2020 - 28 MAR 2021 - Vintertid

Registrering af vingen DeMars

Når du har gennemført dit faldskærmskursus skal du kontakte din Kommando Befalingsmand (KBM) og få ham til at registrere vingen på dit stamkort i Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMars).
Vingen hedder "Parabrevet. level B" og skal tilskrives under "Dekorationer".

Tilladelse til at bære den Hollandske B Vinge
Jf. VFKBST H.312-011 2018-07 (UBHUniformsbestemmelser for Hæren)

HOWTO:
For at få lov at bære den Hollandske B vinge på uniformer som er omfattet af UBHén kræver det følgende:

1. NATO Travel order” eller "Bæringstilladelse til Uniform i udlandet" (UBH s.5) læs evt. det (HER)
2. Vingen tages i Holland (UBH s.39)
3. Eleven derefter foreviser sit B Certifikat til KBM eller tilsvarende som registrerer vingen i DeMars.

Bæring af vingen

HRN
Vingen bæres modsat den Danske Militære Faldskærmsvinge.
Den hollandske broderede faldskærmsvinge bæres 25mm over venstre brystlomme over (IKKE PÅ), venstre brystlomme.

SVN
VFKBST M.628-501 / 2019-11
9.5.2.2 Udenlandske uddannelsesemblemer i metal
(Den Hollandske B vinge i metal er afbilledet)
Emblemet i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:

- Hvid skjorte og MTS skjorter.
  Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.

- Sweater, kraftig og sweater let.
  Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.