UBSén

UKLASSIFICERET
UNIFORMSBESTEMMELSER FOR SØVÆRNET - VFKBST M.628-501 / 2019-11 (UBS)

3.2.10.2. Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land. (side 6 af 71)
Som hovedregel skal civil beklædning anvendes.

Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef dog give tilladelse til at medtage og bære uniform i følgende tilfælde:

- Ved ikke- tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder.
- Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til Forsvaret.
- Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til Forsvaret.
- Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder.

Uniformstilladelsen gives normalt ikke generelt for hele opholdsperioden i udlandet, men kun som gældende for de særlige lejligheder.

9.5.2.2. Udenlandske uddannelsesemblemer i metal. (side 52 af 71)

Billede af "Den hollandske faldskærmsvinge i metal."
Emblemet i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:

- Hvide skjorter og MTS skjorter. Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.
- Sweater, kraftig og sweater, let. Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.

Link til UBS pdf - 3.01 MB (3.162.112 byte)