Skip to main content

Uniformsbestemmelser for Søværnet

Under punkt 3.2.10.2.
Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.

Som hovedregel skal civil beklædning anvendes.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef dog give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:

Ved ikke- tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder.
Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til Forsvaret.
Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til Forsvaret.
Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder.

Uniformstilladelsen gives normalt ikke generelt for hele opholdsperioden i udlandet, men kun som gældende for de særlige lejligheder.
Side 6 af 71

Under punkt 9.5.2.2.
Udenlandske uddannelsesemblemer i metal.

(der vises billede af den Hollandske B vinge i metal)

Emblemet i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:

Hvide skjorter og MTS skjorter. Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.
Sweater, kraftig og sweater, let. Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.

Side 52 af 71