Skip to main content

Uniformsbestemmelser for Hæren UBH FKOBST H.628-1

Herunder uddrag - link til fulde UBH i bunden

UNDER PUNKT 1.5
Bæring af uniform i udlandet - Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land

Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære uniform i følgende tilfælde:

Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder
Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til forsvaret
Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder

Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til.
Enheden udfærdiger NATO Travel Order og instruerer den rejsende i omfanget af brugen af uniformen.
Normalt kun under selve den aktivitet uniformen ønskes anvendt til."
Side 7 af 86

Under punkt 8.2 Udenlandske faldskærmsemblemer

Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i militært regi i udlandet.
Den hollandske faldskærmsvinge uden stjerne betragtes som en udenlandsk militær faldskærmsvinge, på lige fod med den hollandske militære vinge med stjerne.
Side 74 af 86

Under punkt 8.3 Udenlandske udmærkelses- og uddannelsestegn

Udenlandske militære udmærkelses- og uddannelsestegn skal registreres i DeMars.
Side 75 af 86