UBHén

UKLASSIFICERET
UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN - VFKBST H.312-011 2018-07 (UBH)

Bæring af uniform i udlandet. (UBH side 5 af 47).
Under tjenstligt ophold i NATO-land.
NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, medmindre andet er befalet.

Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser m.v. i udlandet, bærer uniform efter de pågældende lokale bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring af særlige udenlandske kendetegn.

Under private (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:

- Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder
- Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til forsvaret
- Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
- Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder

Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til.

Udenlandske udmærkelsestegn. (UBH side 47 af 47)

Bæringsbestemmelser.
Udenlandske militære udmærkelses- eller uddannelsestegn, der er erhvervet i forbindelse med tjeneste eller uddannelse i udlandet, kan anlægges permanent, dog kan der maksimalt anlægges ét udenlandsk uddannelses- eller udmærkelsestegn ad gangen. Udenlandske militære udmærkelses- og uddannelsestegn skal registreres i DeMars.


Mærker som er erhvervet som høfligheds- eller venskabsgaver, kan kun anlægges under tjeneste i det land, hvori de er erhvervet.
Udenlandske uddannelses- eller udmærkelsestegn kan anlægges på M/69 garnisonsuniformen.

Link til "UBH" pdf - 4.52 MB (4.743.168 byte)
Link til "Ansøgning om lov til at bære uniform under kursus" pdf -  (643 kb)

Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i *militært regi i udlandet.
Uddannelsesemblemer kan anlægges på MTS M/11 kampuniformssystem og M/69 garnisonsjakke.

___________________________________________

* "militær regi" defineres som: aktiviteter hvor man har fået bæringstilladelse til uniform. f.eks.

Via en NATO Travel order og/eller 
Via en godkendt deltagelse i et idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret.
Den Hollandske vinge er under CISM.