PARAWINGS 
- er eneste repræsentant for det Hollandske faldskærmscenter Paracentrum Texel i Danmark

Lægeerklæring

For at springe faldskærm skal du ha en gyldig lægeerklæring.

På engelsk kalder vi lægeerklæringen for "Medical Declaration" eller kort "Medical". 
En Medical får du hos din egen læge og han skal bruge vores formular [link]

doc

For de elever som til dagligt er tjenestegørende på en kasserne har det tidligere været muligt at få lavet medical på Infirmeri.
Desværre har det været noget svært at få attesterne på det sidste, så vi tilbyder i stedet at I får jeres Medical når I kommer til Texel.
Hos en dansk læge koster attesten omkring DKK 500,- i Holland koster den € 30,- altså ca DKK 220,-
Lægeerklæringen er gyldig i 24 mdr. fra udstedelse.

Hvis I vil ha en medical i Holland så kontakt os ASAP så vi kan sætte et "event" op, vi garantete ikke og det kan ta tid og sætte en aftale op.
Bemærk det er din /jeres eget ansvar at få en udfyldt lægeerklæringen.

Se evt. allerede oprettede læge aftaler i Holland

Om I kan få lægeerklæring eller ej, er op til jeres tjenestested, om de, jeres Fællestillidsmand og Idræts BM støtter op om projektet.

Det kan betale sig at spørge pænt.