fbpx

MÅ MAN BÆRE DEN HOLLANDSKE B VINGE

JASKU!

Vedr. den Hollandske B-vinge taget i Holland & udenlandske vinger taget i DK
Har været i kontakt med HærChefSergenten (10/08 2018) og har fået følgende udstukket:

Hollandske B-Vinger taget før UBH 2018 ER tilladt i HRN hvis:

 1. Eleven, under sin tjenestetid, har taget sin vinge i udlandet
 2. Går forbi sin KBM og viser kursusbevis og logbog, KBM opretter derefter i DeMars.

Hollandske B-Vinger taget under UBH 2018 ER tilladt i HRN hvis:

 1. Eleven har taget sin vinge i udlandet med bæringstilladelse til Uniform (evt. gennem NATO Travel order).
 2. Efterfølgende går man forbi sin KBM og viser kursusbevis og logbog, KBM opretter derefter i DeMars.

Udenlandske vinger taget I DK før eller efter UBH2018 er trådt i kraft:

 1. Vingerne ER ikke og HAR ikke været tilladt i HRN, MÅ ikke bæres i HRN.

BÆRING AF VINGEN

HRN
Vingen bæres modsat den Danske Militære Faldskærmsvinge.
Den hollandske broderede faldskærmsvinge bæres 25mm over venstre brystlomme
OVER (ikke PÅ), VENSTRE BRYSTLOMME.

SVN
VFKBST M.628-501 / 2019-11
9.5.2.2 Udenlandske uddannelsesemblemer i metal
(Den Hollandske B vinge i metal er afbilledet)
Emblemet i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:

 • Hvid skjorte og MTS skjorter.
  Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.
 • Sweater, kraftig og sweater let.
  Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.

Hollandske UBH
Handboek Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht - Voorschrift 2-1593 af 26 AUG 2019.
Hele kompendiet (UKL) 2227 KB [HER]
Relevante sider:
Placering af vinge: [Side 43, 53, 77, 80 og 119]
Vingen; Parachutist B: [Side 110]

Hrn Nl 110
Hrn Nl 119
Hrn Nl 43
Hrn Nl 53
Hrn Nl 77
Hrn Nl 80

Hollandske UBF
Handboek Tenuen voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht - Voorschrift 2-1593 af 26 MAR 2019.
Hele kompendiet (UKL) 3486 KB [HER]
Relevante sider:
Placering af vinge: [Side 46, 110 og 151]   
Vingen; Parachutist B: [Side 153]

Flv Nl 046
Flv Nl 110
Flv Nl 151
Flv Nl 153

FÅ REGISTRERET DIN VINGE

Når du har gennemført dit faldskærmskursus skal du kontakte din Kommando Befalingsmand (KBM) og få ham til at registrere vingen på dit stamkort i Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMars).
Vingen hedder "Parabrevet. level B" og skal tilskrives under "Dekorationer".

Tilladelse til at bære den Hollandske B Vinge
Jf. VFKBST H.312-011 2018-07 (UBH/ Uniformsbestemmelser for Hæren)

HOWTO:
For at få lov at bære den Hollandske B vinge på uniformer som er omfattet af UBHén kræver det følgende:

 1. ”NATO Travel order” eller "Bæringstilladelse til Uniform i udlandet" (UBH s.5) læs evt. det (HER)
 2. Vingen tages i Holland (UBH s.39)
 3. Eleven derefter foreviser sit B Certifikat til KBM eller tilsvarende som registrerer vingen i DeMars.

Bæring jf. [Bæring af vingen]

 

TRANSPORT TIL TEXEL

Hvis I får støtte via lån af Militære køretøjer skal I ha en NATO Travel order.
Den får I hos jeres Kommandobefalingsmand (KBM)
På den skriver han jeres MA numre, ind og ud passage over grænserne etc.

Får I ikke lov at låne køretøjer foreslår vi at I kører derned i private biler, det koster DKK 2-300,- pr elev hvis der er 5 i bilen.

På tidligere hold har man været kreative og har lejet en dobbeltdækker bus, og har søgt sponsorer igennem personligt netværk og tilknyttede soldaterforeninger.

TJENESTLIG ANSØGNING: HRN

For at få lov at bære vingen skal ét af to opfyldes

 1. Man skal have en NATO TRAVELORDER som udfyldes af KBM
 2. Man skal ha lov til at springe i uniform via sit tjenestested via en godkendt deltagelse i et idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret. 

Ansøgning til at springe i uniform kan downloades [HER]
Vil du se et udfyldt eksempel kan du downloade det [HER]

Husk Dato Tids Gruppe (DTG) er DDTTMM(A/B)MMMÅÅ
Eks. 20.14 29 Apr 2020 -> DTG 292014BAPR20 

B tid: 29 MAR 2020 - 25 OKT 2020 - Sommertid
A tid: 25 OKT 2020 - 28 MAR 2021 - Vintertid

OVERNATNING

Vores kurser er opbygget på forskellig vis, herunder er guidelines for et standart kursus løbende fra søndag til fredag.
Ankomst lørdag så man er klar til undervisning søndag morgen, da 80% af vore kurser er færdige onsdag (husk vi er afhængige af vejret), så man bør som minimum booke for lørdag til onsdag, altså 4 overnatninger

Vi anbefaler to steder at overnatte

De Krim og Stayokay Texel

Første anbefaling Stayokay Texel
Stay Okay, et mere moderne vandrehjem, det ligger ca 10 km fra Dropzone

Stayokay Texel 
Haffelderweg 29, 1791 AS Texel, Holland
Web: Stay Okay
Tlf: +31 (0)222 315 441
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Afstand til DropZone 10.3 Km 

UNIFORMS BESTEMMELSER FOR HÆREN

UBHén

Bæring af uniform i udlandet. (UBH side 5 af 47).
Under tjenstligt ophold i NATO-land.
NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, medmindre andet er befalet.

Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser m.v. i udlandet, bærer uniform efter de pågældende lokale bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring af særlige udenlandske kendetegn.

Under private (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:

 • Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder
 • Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til forsvaret
 • Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
 • Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder

Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til.

Udenlandske udmærkelsestegn. (UBH side 47 af 47)
Bæringsbestemmelser.
Udenlandske militære udmærkelses- eller uddannelsestegn, der er erhvervet i forbindelse med tjeneste eller uddannelse i udlandet, kan anlægges permanent, dog kan der maksimalt anlægges ét udenlandsk uddannelses- eller udmærkelsestegn ad gangen. Udenlandske militære udmærkelses- og uddannelsestegn skal registreres i DeMars.

Mærker som er erhvervet som høfligheds- eller venskabsgaver, kan kun anlægges under tjeneste i det land, hvori de er erhvervet.
Udenlandske uddannelses- eller udmærkelsestegn kan anlægges på M/69 garnisonsuniformen.

Link til "UBH" pdf - 4.52 MB (4.743.168 byte)
Link til "Ansøgning om lov til at bære uniform under kursus" pdf -  (643 kb)

Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i *militært regi i udlandet.
Uddannelsesemblemer kan anlægges på MTS M/11 kampuniformssystem og M/69 garnisonsjakke.

___________________________________________

* "militær regi" defineres som: aktiviteter hvor man har fået bæringstilladelse til uniform. f.eks.

 • Via en NATO Travel order og/eller 
 • Via en godkendt deltagelse i et idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret.
  Den Hollandske vinge er under CISM.
UNIFORMS BESTEMMELSER FOR HÆREN

UNIFORMS BESTEMMELSER FOR SØVÆRNET

UBSén

UKLASSIFICERET

UNIFORMSBESTEMMELSER FOR SØVÆRNET - VFKBST M.628-501 / 2019-11 (UBS)

3.2.10.2. Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land. (side 6 af 71)
Som hovedregel skal civil beklædning anvendes.

Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef dog give tilladelse til at medtage og bære uniform i følgende tilfælde:

 • Ved ikke- tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder.
 • Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til Forsvaret.
 • Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til Forsvaret.
 • Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder.

Uniformstilladelsen gives normalt ikke generelt for hele opholdsperioden i udlandet, men kun som gældende for de særlige lejligheder.

9.5.2.2. Udenlandske uddannelsesemblemer i metal. (side 52 af 71)

Billede af "Den hollandske faldskærmsvinge i metal."
Emblemet i metal kan bæres på følgende uniformsgenstande:

 • Hvide skjorter og MTS skjorter. Midt på højre lommes klap, placeret midt over knappen.
 • Sweater, kraftig og sweater, let. Midt på skulderforstærkningen i højre side, således at en vandret linje gennem midten af emblemet er i højde med den nederste del af forstærkningen.

Link til UBS pdf - 3.01 MB (3.162.112 byte)

 

UNIFORMS BESTEMMELSER FOR SØVÆRNET

DEN ITALIENSKE VINGE

Den Italienske CIVILE vinge er ikke og har ikke været tilladt i HRN

Vi ser og hører fra en del som har investeret i en Italiensk faldskærmsvinge i Danmark.
For at få helt klare retningslinjer for bæring af udenlandske vinger i HRN har vi været i direkte dialog med HærChefSergenten, nedenstående er hvad der er blevet udstukket pr. 10/08 2018:

Den Italienske vinge:

De to italienske vinger som er alment kendte er:

 • Den civile, UDEN stjerne i midten
 • Den operative, udformet som den civile, men MED en stjerne i midten.

VINGEPARADE

 DSC0909 (Medium)
 DSC0910 (Medium)
 DSC0911 (Medium)
 DSC0914 (Medium)
 DSC0916 (Medium)
 DSC0917 (Medium)
 DSC0918 (Medium)
 DSC0919 (Medium)
 DSC0922 (Medium)
 DSC0923 (Medium)
 DSC0924 (Medium)
 DSC1023 (Medium)
 DSC1024 (Medium)
 DSC1025 (Medium)
 DSC1026 (Medium)
 DSC1027 (Medium)
 DSC1028 (Medium)
 DSC1029 (Medium)
 DSC1030 (Medium)
 DSC1031 (Medium)

STEMNINGSBILLEDER #1

 DSC0702 (Medium)
 DSC0703 (Medium)
 DSC0704 (Medium)
 DSC0736 (Medium)
 DSC0737 (Medium)
 DSC0738 (Medium)
 DSC0742 (Medium)
 DSC0743 (Medium)
 DSC0744 (Medium)
 DSC0787 (Medium)
 DSC0788 (Medium)
 DSC0789 (Medium)
 DSC0790 (Medium)
 DSC0804 (Medium)
 DSC0805 (Medium)
 DSC0806 (Medium)
 DSC0807 (Medium)
 DSC0808 (Medium)
 DSC0810 (Medium)
 DSC0834 (Medium)
 DSC0835 (Medium)

Modtag opdateringer

Aktiver venligst javascript for at indsende denne formular

Tilmeld dig vores opdaterings liste

Ønsker du at følge med i hvilke kurser
som bliver åbnet, så tilmeld dig opdaterings
listen herunder.