UNIFORMS BESTEMMELSER FOR HÆREN

UNIFORMS BESTEMMELSER FOR HÆREN

Uddannelsesemblem (UBH. s 39)

Generelle bæringsbestemmelser.

Der må anlægges op til to uddannelsesemblemer uanset antallet af erhvervede.
Rytteremblem betragtes separat og må anlægges sammen med to øvrige uddannelsesemblemer.

Udenlandske militære faldskærmsvinger må bæres permanent, idet der maksimalt må anlægges to faldskærmsvinger. Såfremt den ene er dansk, må der således anlægges én udenlandsk faldskærmsvinge.

Udenlandske mærker anlægges efter det pågældendes lands bestemmelser, så længe
det ikke strider imod danske mærkers placering.

Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i *militært regi i udlandet.

Uddannelsesemblemer kan anlægges på MTS M/11 kampuniformssystem og M/69
garnisonsjakke.

Bæring af uniform i udlandet (UBH s. 5).

Under tjenstligt ophold i NATO-land.
NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, medmindre andet er befalet.

Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser m.v. i udlandet, bærer uniform efter de pågældende lokale bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring af særlige udenlandske kendetegn.

Under private (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:

  • Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder
  • Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til forsvaret
  • Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
  • Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder

Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til.

Under ophold i lande udenfor NATO.
Ansøgning om tilladelse til bæring af uniform i et land udenfor NATO sendes via Hærstaben til Forsvarsministeriet.
Ved udsendelse af militært personel vil det ved beordring blive befalet, hvilken påklædning, der anlægges under rejse og ophold.

___________________________________________

* "militær regi" defineres som: aktiviteter hvor man har fået bæringstilladelse til uniform. f.eks.
- Via en NATO Travel order og/eller
- Via en godkendt deltagelse i et idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret. Den Hollandske vinge er under CISM.

 

Related Articles

About the Author

Dette website bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Ved at bruge sitet accepterer du vores brug af cookies.