Når du har gennemført dit faldskærmskursus skal du kontakte din Kommando Befalingsmand (KBM) og få ham til at registrere vingen på dit stamkort i Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMars).
Vingen hedder "Parabrevet. level B" og skal tilskrives under "Dekorationer".

Tilladelse til at bære den Hollandske B Vinge
Jf. VFKBST H.312-011 2018-07 (UBHUniformsbestemmelser for Hæren)

HOWTO:
For at få lov at bære den Hollandske B vinge på uniformer som er omfattet af UBHén kræver det følgende:

1. NATO Travel order” eller "Bæringstilladelse til Uniform i udlandet" (UBH s.5) læs evt. det (HER)
2. Vingen tages i Holland (UBH s.39)
3. Eleven derefter foreviser sit B Certifikat til KBM eller tilsvarende som registrerer vingen i DeMars.