UNIFORMS BESTEMMELSER FOR HÆREN

UBHèn

UKLASSIFICERET

UBHén side 78 af 180

9.2. UDDANNELSESEMBLEM
9.2.1. Generelle bæringsbestemmelser.
Der må anlægges op til to uddannelsesemblemer uanset antallet af erhvervede.
Udenlandske faldskærmsvinger må bæres permanent, idet der maksimalt må anlægges to faldskærmsvinger.
Såfremt den ene er dansk, må der således anlægges én udenlandsk faldskærmsvinge.
Af de i nærværende afsnit omtalte danske emblemer, må der anlægges maksimalt to uddannelsesemblemer ad gangen.
Udenlandske faldskærmsvinger kan anlægges på de samme uniformer som den danske.

Link til pdf - 23,7 MB (24.885.630 byte)