Specielt gældende for medical

Medical/ lægeerklæring via hjemmesiden

Lægeerklæringen gennemføres vha. et spørgeskema
Lægen kan naturligvis ikke garantere for at eleven har svaret sandfærdigt på de spørgsmål der er stillet.
Medic/ lægeerklæring er udfærdiget på bagrund af de svar som er givet i spørgeskemaet. Når lægeerklæringen er bestilt kan købet ikke annulleres - Lægeerklæringen er udstedt. Lægeerklæringen er ikke en service som kan forbindes med et kursus, dvs. at hvis man har tilmeldt sig et kursus og dette kursus bliver aflyst.
Returneres betalingen ikke for medical, depositum og evt. restbetaling afregnes i forhold til vores gennerelle betingelser herunder 

Gennerelle betingelser

En tilmeldt person beskrives herunder som Deltager (ental).
Paracentrum Texel BV, Postveg 128,1795 JS De Cocksdorp, Texel beskrives herunder som Udbyder. Dette er en aftale mellem Deltager og Udbyder.
Når Deltager anerkender denne aftale & nedenstående Forretningsbetingelser forpligtiger Deltager sig til at indbetale depositum, DKK 750,-, senest 4 uger før kurset eller hvis tilmeldingen er efter dette, inden 3 bankdage .  Bemærk: Plads på kurset er først sikret når depositum er betalt!!

Forretningsbetingelser
Deltager er bekendt med at kurset og afvikling deraf er et forretningsanliggende mellem Udbyder og Deltager, og at ParaWings udelukkende formidler kontakten til Udbyder.
ParaWings kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for afholdelse eller afvikling af kurset.
Hvis Deltager ikke møder op til kursus, er det indbetalte depositum tabt, Deltageren kan dog overdrage sin plads og depositum til en ny Deltager (ikke registreret) på samme kursus. 
Betaler Deltager senere end 4 uger før kurset opkræves et gebyr på €40 ved betaling i Holland.
Udbyder forbeholder sig ret til at aflyse kurset f.eks. ved for få tilmeldte, hvis dette sker tilbagebetales depositum.
Udbyder tegner kun lovpligtig forsikring på tredjemand. Deltager er selv ansvarlig for at tegne eventuelle yderligere forsikringer.
Vi anbefaler kraftigt at Deltager har en hjemtransportforsikring.
Deltager er selv ansvarlig for indhentelse af diverse dokumentation og tilladelser som f.eks køre tilladelse og lægeerklæring.
Deltager er selv ansvarlig for bestilling af overnatning, ParaWings kan være behjælpelig.

Force Majeure
Hvis kurset er påbegyndt og hele kurset eller dele deraf ikke kan gennemføres af Udbyder, udstedes et tilgodebevis som gælder til færdiggørelse af kurset, betaling for kurset bliver ikke tilbagebetalt. 
Tilgodebeviset er gyldigt 24 måneder fra udstedelsen og er gældende til alle åbne kurser (se vores kalender).
Fra april til oktober afholdes løbende åbne kurser, Udbyder er ikke forpligtet til at oprette ekstra kurser til afvikling af de resterende spring.
Hvis kurset ikke er gennemført inden for 3 måneder fra påbegyndelsen skal Deltager gennemgå basis-træning (Ground School) igen, dette er uden beregning. 
Forsikring (på tredjemand) tegnet af Udbyder, er gyldig indtil kursets spring er gennemført.

Enhver tvist mellem Deltager og Udbyder, skal behandles i en hollandsk ret efter Udbyderes valg.