fbpx

UNIFORMS BESTEMMELSER FOR HÆREN

UBHén

Bæring af uniform i udlandet. (UBH side 5 af 47).
Under tjenstligt ophold i NATO-land.
NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, medmindre andet er befalet.

Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser m.v. i udlandet, bærer uniform efter de pågældende lokale bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring af særlige udenlandske kendetegn.

Under private (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:

  • Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder
  • Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til forsvaret
  • Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
  • Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder

Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til.

Udenlandske udmærkelsestegn. (UBH side 47 af 47)
Bæringsbestemmelser.
Udenlandske militære udmærkelses- eller uddannelsestegn, der er erhvervet i forbindelse med tjeneste eller uddannelse i udlandet, kan anlægges permanent, dog kan der maksimalt anlægges ét udenlandsk uddannelses- eller udmærkelsestegn ad gangen. Udenlandske militære udmærkelses- og uddannelsestegn skal registreres i DeMars.

Mærker som er erhvervet som høfligheds- eller venskabsgaver, kan kun anlægges under tjeneste i det land, hvori de er erhvervet.
Udenlandske uddannelses- eller udmærkelsestegn kan anlægges på M/69 garnisonsuniformen.

Link til "UBH" pdf - 4.52 MB (4.743.168 byte)
Link til "Ansøgning om lov til at bære uniform under kursus" pdf -  (643 kb)

Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i *militært regi i udlandet.
Uddannelsesemblemer kan anlægges på MTS M/11 kampuniformssystem og M/69 garnisonsjakke.

___________________________________________

* "militær regi" defineres som: aktiviteter hvor man har fået bæringstilladelse til uniform. f.eks.

  • Via en NATO Travel order og/eller 
  • Via en godkendt deltagelse i et idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret.
    Den Hollandske vinge er under CISM.
No video selected.
UNIFORMS BESTEMMELSER FOR HÆREN

Modtag opdateringer

Aktiver venligst javascript for at indsende denne formular

Tilmeld dig vores opdaterings liste

Ønsker du at følge med i hvilke kurser
som bliver åbnet, så tilmeld dig opdaterings
listen herunder.